Årsmøtet avholdt 16. mars 2010

 FRA TO-SIFRET (1000) UNDERSKUDD I 2008 TIL TRESIFRET OVERSKUDD I 2009 

 

♦ STYRETS BERETNING 2009.pdfI 

Årsregnskap 2009

♦ Referat fra årsmøtet  (kommer)

♦ Pressemelding  (kommer)

 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS