Årsmelding 2022

INNLEDNING

Styret har i 2022 hatt følgende sammensetning:

1. Ingrid Rutherford

2. Nina Reistad

3. Karin Eie

4. Johanne Dønnestad Hauge

5. Eva Bang

6. Inger Brit Lea

I følge vedtektene skal styret ha 7 medlemmer – 5 styremedlemmer og 2 vara.   Leder velges på årsmøtet. Valgkomiteen klarte ikke å finne en ny leder til Årsmøtet 2022, derfor vedtok  Årsmøtet å velge et interimsstyre inntil et nytt medlem ble funnet.

Styret forsøkte å finne det siste styremedlem ved å lyse ut ”ledig stilling” via medlemsbrev.  Og vi fikk et svar fra medlem Frank Ludvigsen – han ville være med som medhjelper, men ønsket ikke styreverv. Styret ble kjempeglade for det og ønsket Frank velkommen med åpne armer.  Frank endte opp med å være en uvurderlig resurs både administrativt og på det praktiske.  Han tok seg av blant annet den viktige jobben med oppsetting av lys og utstillingsvegger på Høstutstillingen.  Vi ønsker å bruke anledningen her til å takke Frank for hans verdigfulle bidrag til styrets arbeid i 2022. 

På første styremøte med det nye styret satt det 3 ferskinger rundt bordet.  Det vil si at halvparten av oss var uvitende, og nå var vi i ferd med å ta opp arbeidet som hadde vært hemmet av Kovid de siste 2 årene.  I tillegg følte vi et enormt press av skyhøye forventninger fra tidligere styrearbeid.  Det føltes ganske overveldende.  Vi tillot oss dermed å begynne på bar bakke; å forholde oss til vedtektene og arbeide på vår måte, gjennom å lykkes og å feile. Ingrid tok rollen som leder.

Årsmeldingen for 2022 blir nok ikke like omfattende som medlemmene er vant til.

På tross av de vanskelig omstendighetene i begynnelsen er styret stolte av det vi har klart å få til.

MEDLEMMER

VKF hadde et medlemstall på 58 medlemmer ved utgangen av 2022.

STYRETS ARBEID

Gjennom året har det blitt avholdt 8 styremøter.  Varamedlemmene har deltatt på alle styremøtene. En av styremedlemmene har stort sett vært fraværende pga sykdom i familien. Det har som regel vært 6 til stede på alle styremøtene.

Vi har jobbet med hjemmesidene både på internett og FaceBook.  De er nå oppdaterte og fungerer bra. Sidene er svært viktige for eksponering og kommunikasjon mot publikum og informasjon til medlemmene våre. Samtidig kan det være et effektivt verktøy for verving av nye medlemmer. Vi ønsker flere medlemmer! = inntekt.

Finn oss på internett – www.vestbykunstforening.no  

Finn oss på FaceBook – Vestby Kunstforening

VI BRINGER KUNSTEN UT TIL FOLKET!

Et viktig mål for VKF er å støtte lokale kunstnere samt formidle kunst av høy kvalitet.  

I utgangspunktet er ikke ”kunstner” en beskyttet tittel, og ”kvalitet” er et vanskelig begrep.

VKF får stadig søknader fra ”kunstnere” som vil være deltakere til salgsutstillingene. I første omgang vurderer vi kun lokale kunstnere. Og deretter har vi egen database med kunstnere som vi mener kan levere kunst av høy kvalitet.

Rekruttering er en kinkig og viktig prosess. Styret har derfor utformet noen fornuftige krav til deltakere for å veie opp for mangel på utdannelse eller ”rykte”. 

HVORDAN BRINGER VI KUNSTEN UT TIL FOLKET?

– Vi presenterer og promoterer kunstnere og kunstverk på hjemmesidene og FaceBook.

– Vi arrangerer salgsutstillinger – Høstutstilling 2022 ble arrangert på Vestby Prestegård.

– Vi har monter (utstillingshyller) i 2.etg. på Vestby Storsenter.

– Vi har utstillingsmuligheter i 1. etg på Solhøy omsorgsbolliger.

– Kunstlotteri.

MEDLEMSAKTIVITETER 2022 

21. mai – Bygdedag 2022

23. juli – Edvard Munchs hus på Hvitsten, Ramme Gård

16. august – Havlysparken, Ramme Gård

31. oktober – 6. november – Høstutstilling 2022

  • Vi hadde ca 200 besøkende på Høstutstillingen.

Kunstlotteri – gevinst: ”Vinter opplag” , litografi av Finn Hald.

  • Loddsalget har vært bra, tydeligvis en populært gevinst.

FREMTIDIG VIRKSOMHET

Gjennom 2022 har det nye styret utviklet et inkluderende og entusiastisk arbeidsmiljø på styremøtene – vi er produktive, og vi har det hyggelig.  Vi har fått skissert frem flere gode mål og aktiviteter som vi skal bruke til videre arbeid.  

Vi er kjempe fornøyde med det høye salgstallet fra Høstutstillingen.  Likevel ble det underskudd i resultatregnskapet.

Erfaring fra 2022 viser at medlemsaktiviteter sluker penger!  For å kunne fortsette å tilby spennende og interessante medlemsaktiviteter må vi også ha fokus på aktiviteter som skaper mer inntekter.  Vi trenger flere medlemmer!

Følgende er en aktivitetsliste som vi har som mål i 2023.  Noen aktiviteter er vi allerede i gang med.

AKTIVITETER FOR 2023

1. Ny kunstlotterigevinst – ”Ensom vandrer”, litografi av Dag Fyri. 

2. Oppdatere kunstnerdatabasen – Den gamle databasen skal fornyes og utvides. Ved utlysing håper vi å få kontakt med nye og mindre kjente lokale kunstnere.

3. Vi vurderer muligheten til å arrangere sommerutstillinger på Stabburet ved Vestby Prestegård. Vi syns det er så fint der!

4. Utstillingsvegger – Utleie av utstillingsveggene kan være en god inntekstkilde. Vi har utleieannonse på hjemmesidene. Vi skal ha en dugnad til sommeren for å pusse opp veggene – sparkle og male.

5. Høstutstilling 2023 – På prestegården 27. oktober – 5. november.  Datoen er satt.

6. Åpent studio  Vi lager et kart med oversikt over deltagerne. I 2 dager skal publikum kunne vandre fra studio til studio og besøke lokale kunstnere og kjøpe kunst rett fra veggen eller fra benken.  Vi har pr. i dag fått påmelding fra 12 kunstnere – kunstnere som blant annet bor i Hølen, Elveveien, Kjøvangen og Son sentrum.

7. Være mer synlig og verve nye medlemmer – Vi skal lage og henge opp plakater som fanger blikket og interessen.  Se … Om oss / Bli medlem

8. Tilby guidete omvisninger på salgsutstillinger – skape mersalg.

9.  Medlems fordel! Midthun Galleri og Rammemakeri.

10. Forslag til nye medlemsaktiviteter for 2023 – Dronning Sonja Kunststall, Solli Brug, Munchmuseet, Det nye Nasjonalmuseet, Ramme Gård, Røed Gård, Kistefos.

MER INFORMASJON RE. REGNSKAPET 2022

– Erfaringer viser at betalinger skjer for det aller meste via Vipps.  Derfor kutter vi ut betalingsterminalen, izettle.  På den måten har vi ikke bruk for Telenor abonnement på WIFI lenger. Det vil bli en besparing på ca. kr. 6.000,- pr. år.

– På styremøte 9. juni 2022 ble det foreslått at vi setter regnskapet ut til et eksternt regnskapsfirma. Men det viste seg å bli for kostbart for VKF.  Det ble derfor bestemt at Ingrid fører regnskapet mot betaling.

For Styret i Vestby Kunstforening

Ingrid Rutherford

Son, 26. mars 2023

Vestby Kunstforening