Årslotteriet 2016 med gevinst “Ved iskanten” av Johan Kippenbroeck – illustrasjon til Sigrid Undsets bøker om Olav Audunssøn i Hestviken – ble trukket på Vestby kunstforenings årsmøte 9. mars 2017. Den heldige vinner ble Elisabeth Skovholt, Son.

Her er en glad vinner, som finn gevinsten overraktt av kunstforeningens leder Ellen Marie Rode Skaflestad.