Vestby kunstforenings årlige kunstlotteri 2017 ble lansert på årsmøtet 9. mars på Son biblliotek. Årets gevinst er en original tegning av Bruno Krauskopf “Ung kvinne” med glass og ramme. Pris pr. lodd er kr 20, og lodd kan kjøpes på alle kunstforeningens arrangementer og ved henvendelse til kunstforeningen – se hjemmesiden.

Årslotteriet 2017 trekkes på årsmøtet neste år.