Det ble ikke lagt fram budsjett på årsmøtet, men det nye styret fikk fullmakt til å utarbeide et budsjett for 2013.