Årsmøtet 2016 ble avholdt 3. mars 2016 på Vestby bibliotek med 20 personer til stede. Etter årsmøtet holdt Torill Stokkan foredrag om sin bok “Tante Karen” – kvinnen bak Edvard Munch”. Det ble et meget interessant foredrag med 30 personer til stede. Kunstforeningen kunne friste med nybakte sveler og kaffe, og det ble en meget hyggelig kveld. Det vises til årsmøtepapirene.