Vestby kunstforening har god økonomi, og regnskapet ble godkjent på årsmøtet 8. mars 2018.