INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Kjære medlemmer av Vestby kunstforening,

Vi ønsker velkommen til årsmøtet torsdag 07. mars 2019 kl. 19.00 i Galleri 2×1 (tidligere Fjøset) på Sundby gård. Etter årsmøtesakene blir det kunstforedrag som også er åpent for alle.

Årsmøtet vil i henhold til Vestby Kunstforenings vedtekter § 6 – 10 behandle følgende punkter:
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av tellekorps
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsmelding 2018 (sendes ut i egen e-post)
Fastsetting av kontingent
Regnskap 2018
Budsjett 2019
Innkomne forslag
Valg (valgkomitéens innstilling legges fram på årsmøtet)

Saker som ønskes behandlet må være innkommet til styrets leder senest 14 dager før årsmøtet (emrskafl@online.no), Ellen Marie R. Skaflestad, Sagbruksveien 45, 1555 Son. Medlemmer som har betalt kontingent for 2018 har stemmerett på årsmøtet. Valgkomitéen har forespurt og ferdigstilt sitt arbeid med personer til nye verv.
Vi trekker vinner av Vestby kunstforenings kunstlotteri 2018, og presenterer kunstlotteriet for 2019. Vi serverer kaffe og te med godt tilbehør.

Etter pausen vil Tom Berre; scenograf, kostymedesigner, maskeskulptør og billedkunstner, foredra for oss om bruk av masker i teater og bildende kunst.
Tom Berre er tidligere Vestbyboer og underviste på Follo Folkehøyskole.

Vel møtt til en hyggelig kveld i vårt nyoppussede galleri. Som dere ser over, er galleriet omdøpt fra Galleri Fjøset til «Galleri 2 x1». Det nye navnet viser til gårdsnr. 1, bruksnr. 1 for Sundby gård.

Inngang: 50 kr for de som ikke er medlemmer av Vestby kunstforening. VELKOMMEN!

Son, 10. februar 2019
Med vennlig hilsen

Ellen Marie Rode Skaflestad /sign
Leder