Årsmøte 2020

Årsmøtet ble holdt på Sundby gård 5. mars 2020 med ca 20 personer til stede. Nedenfor finner du de aktuelle dokumentene fra årsmøtet.

Styret:

På grunnlag av årsmøteprotokoll datert 6.3.2020, konstituerte styret seg som følger:

Leder: Ellen Marie Rode Skaflestad (valgt særskilt)
Nestleder: Johanne Dønnestad Hauge
Sekretær: Britt Helene Dahl
Styremedlem/
kasserer: Karianne Pajesø
Styremedlem: Inger-Torill Kirkeby
Varamedlem: Inger Brit Lea
Varamedlem: Hanne Brita Søyland

Dokumenter: