er medlem av NK (Norske Kunsthåndverkere) og Vestby Kunstforening. Hun er både tekstilkunstner, bildekunstner og lærer i kunstfag (i dag pensjonert). Elisabeth har deltatt på en rekke kollektive- og landsdelsutstillinger, i tillegg har hun hatt flere separatutstillinger. Hun har mottatt flere stipender for sitt kunstneriske arbeid, blant annet Statens materialstipend for kunstnere. Hun har også vært kunstnerisk konsulent og produsert tre fagbøker innen kunstfag. Motivvalg kan ofte vise til det surrealistiske samspillet i vår tid, hennes arbeid og uttrykksform kan ofte ha noe lekent ved seg samtidig som de er bygd opp av både koloristiske og kraftfulle former og flater.

http://www.elisabethjuell.com