DAGNY HALD: «VOKTERSKE MED FIRE KATTER» – innkjøpt av Statoil 1995
GAVE TIL VESTBY KUNSTFORENING 14.11.2013

Statoils kunstprogram som omfatter mer enn 500 arbeider som spenner over et vidt spekter av teknikker, er utstilt på Statoils kontorer og installasjoner. Samlingen omfatter maleri, tegning, skulptur, billedvev, fotografi, film og grafikk. Etter noen år ønsker Statoil å tilbakeføre deler av kunsten til kommuner og miljøer som har relevans for kunstverket.
Dette tilbudet fra Statoil var rettet til Vestby kommune eller aktør med tilstrekkelig tyngde, og det var ikke aktuelt å overlate skulpturen til en privat eier. Etter en prosess/dialog mellom kommunen og Statoil ble Vestby kunstforening tilbudt Dagny Halds skulptur. Styret i Vestby kunstforening mente å kunne påta seg ansvaret for en slik gave, og overføring til Vestby ble deretter avtalt med Statoils representant.

Før denne beslutningen ble tatt, ble det opprettet en raskt arbeidende uformell gruppe som kunne gi råd om hvor statuen kunne stå. Det var enighet om at Son var det rette «hjem» for et av Dagny Halds viktigste kunstverk. Imidlertid er statuen høy, den kan ikke stå ute, og etter undersøkelser fant man ikke et egnet sted i Son på det nåværende tidspunkt. Løsningen ble Vestby bibliotek som har et høyt tak med overlys. Statuen står nå på Vestby ungdomsskole fordi biblioteket hadde behov for utvidet plass. Det vil bli vurdert annen plassering dersom et mer egnet sted skulle bli tilgjengelig, slik at den kan være til glede for flere aldersgrupper.

Vestby kunstforening hadde i mange år et nært samarbeid med Dagny og Finn Hald, og vi vil ivareta oppgaven på en god måte.

Kontaktperson Vestby kunstforening: Ellen Marie Rode Skaflestad, emrskafl@online.no
Tlf 48123472