Vestby kunstforening har lagt alle sine aktiviteter på is inntil videre. Vi kommer med ny informasjon etter hvert om tegne-/malekurs for barn i august og høstens utstillinger.

Vi har startet opp årets kunstlotteri, og informasjon om hvordan du kan kjøpe lodd via i hjemmesiden kommer snart.