er medlem av BOA (billedkunstnere i Oslo og Akershus) og NBK ( Norske Bildekunstnere) hun er også både bildekunstner og lærer i kunstfag (i dag pensjonert) og hun arbeider både med maleri og tegning. Inger Marie har deltatt på en rekke landsdels- og kollektive utstillinger, hatt flere separatutstillinger og hun har blitt kjøpt inn av ulike museer og institusjoner. Hun har mottatt flere stipender for sitt kunstneriske arbeid, gjennomført flere utsmykkingsoppgaver og vært kunstnerisk konsulent ved tre anledninger. Hennes motiver er ofte knyttet til kulturelle utfordringer og uttrykket viser ofte velreflekterte komposisjoner med vekt på fargenes og formenes symbolske samspill.

http://www.ingermsoyland.com