INNKALLING TIL ÅRSMØTE  2024 

Dato:  20. mars kl. 18.00

Sted:  Solhøy kultursal
Husjordveien 15, Son

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av tellekorps
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Årsmelding 2023
 6. Årsregnskap 2023
 7. Budsjett  2024
 8. Fastsetting av kontingent
 9. Innkomne forslag.
  Frist for innsending av saker: 6.mars, sendes skriftlig på epost til:
  post@vestbykustforening.no
 10. Valg – valgkomiteens innstilling
 11. Aktivitetsplan for 2024.
  Har du andre forslag til aktiviteter om og med kunst? Vi ønsker å høre dine forslag.
 12. Kunstlotteri trekning – gevinst: “Ensom vandrer” av Dag Fyri.
  Lodd selges på årsmøtet.

Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingenten for året 2023 har stemmerett.
Etter årsmøtets formelle del tar vi en kort pause med kaffe/te og noe sweet å bite i.

Tema for kveldens foredrag er Erik Pløen.

Foredragsholder: Tom-Sondre Albrigtsen – omfattende entusiast og samler.

 

Erik Pløen, født 10. februar 1925 på Gran på Hadeland.  Pløen begynte sin kunstneriske karriere med keramikk på 1950-tallet.

Hans keramiske arbeider var ofte kjent for sin enestående håndverksmessige kvalitet og for den følsomme balansen mellom form, tekstur og farger. Hans innflytelse på norsk keramikk kan ikke undervurderes.  Pløen flyttet til Son i 1975, der han ble og arbeidet resten av livet.  Han døde 10. oktober 2004 i Son.