INNKALLING TIL ÅRSMØTE  29. mars 2023 

Tidspunkt: kl. 18.00  (NB! Legg merke til klokkeslettet.)

Sted: Birkelandgården, Storgate 29 i Son

Årsmøtet skal behandle følgende punkter:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av tellekorps
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 • Styrets Årsmelding 2022, sendes ut i egen epost
 • Fastsetting av kontingent
 • Regnskap 2022
 • Budsjett  2023
 • Innkomne forslag
 • Valg – valgkomiteens innstilling
 • Kunstlotteri trekning – gevinst: ”Vinteropplag” av Finn Hald. Lodd selges på årsmøtet.  Presentasjon av kunstlotterigevinsten for 2023.

Saker som ønskes behandlet må være innkommet styret senest 14 dager før årsmøtet.  Sendes skriftlig på epost til:  post@vestbykunstforening.no

Etter årsmøtets formelle del tar vi en kort pause med kaffe/te og noe søtt å bite i.

Tema for kveldens foredrag er noe som alle har en mening om!  Kultursjefen i Vestby kommune, Ronny Fostervold Johansen kommer og skal gi oss innsikt bak inspirasjonen til arkitekturen ved det nye Kulturkvartal i Vestby, ca. kl.19. (Bilder fra Vestby Avis.)

Vi ser frem til en hyggelig kveld i Birkelandgarden.  Velkommen!

Følge oss på: www.vestbykunstforening.no og FB-siden: Vestby Kunstforening