Målet for Høstutstillingen er å vise frem kunstverk av høy kvalitet samt varierende materialer, teknikker og kunstuttrykk som eksempelvis malerier, tegninger, foto, grafikk, keramikk, glasskunst, tekstiler, installasjoner m.m.

For å oppnå dette formålet kommer vi til å ha et eget kunstnerisk råd som vil behandle alle innkomne søknader.

Kunstnere fra Vestby vil bli prioriterte, men vi ønsker også kunstnere utenfra, for å få variasjon og mangfold.

Til søknaden ønsker vi:

  • Beskrivelse av din kunst, inkludert teknikk, uttrykk og visjon.
  • 1-5 representative bilder (.jpg filer) – filene må være merket med ditt navn f.eks kari_normann_01
    Husk å oppgi størrelse på kunstverkene.
  • CV

Medlemskap i kunstnerorganisasjoner vil være en stor pluss – f.eks. Norske Billedkunstnere (NBK), NBKs grunnorganisasjoner, Unge Kunstneres Samfund (UKS), Forbundet Frie Fotografer (FFF), Norske Kunsthåndverkere (NK), Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) og/eller kunstnere med utdanning fra en norsk kunsthøgskole.

Søknad med vedlegg sendes på email til nina@vestbykunstforening.no
Innen 1. september 2023