Dag Fyri

DAG FYRI

Maler og grafiker

Født 26/10-1949, Oslo

Fyri markerte seg først som grafiker med litografier og en serie trestikk hvor han med inngående realisme skildret mennesker og deres aller nærmeste omgivelser.

I løpet av 1979 og 1980 har han i stadig sterkere grad gjort seg gjeldende også som maler.

Typisk for Fyri både som grafiker og maler er at han synes å gå tett innpå motivet for å finne fram til karakteristiske detaljer som så trekkes fram og gjøres til hovedsak.

Foruten slitte og markerte menneskeansikter har han som få andre i sin generasjon også skildret skjønnheten i avskallet murpuss og gamle, slitte leiegårder samt at han også på klassisk måte, skildrer sitt forhold til Norsk natur.

I likhet med sin lærer Reidar Aulie, forener Fyri en sosialkritisk realisme med varm menneskelighet.

Kilde: Norske Kunstnerleksikon

Innkjøpt av bl.a. Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Oslo kommunes kunstsamlinger, Norsk kulturråd.