Medlemskontingent for 2024

Den årlige medlemskontingenten er   kr. 300,-

Kan betales til

Bankkonto: 1080 1778564

eller

Vippsnr. 114671

Kjære medlemmer av Vestby Kunstforening,

foreningens arbeid er drevet av frivillig innsats.

Takk for din støtte!