VKF har en utstillingskasse som henger i 2. etg på Vestby Storsenter ved siden av Ark bokhandel.
Den har vi pusset opp med nye farger og montert innvendig lys. Vi stiller ut kunstverk på rundgang.