KUNSTLOTTERI 2024

Gevinst: «Sittende bulldag» av Ole Martin Skaug

OLE MARTIN SKAUG

er en kjent og populær kunstner fra Vestby.   Han er keramiker som bor og arbeider i Hølen, og har vært skulptør på heltid i rundt 30 år.  Han har Bachelor of Arts utdannelse fra California State University.

Skaugs keramiske skulpturer veksler mellom det utagerende og humoristiske – og det introverte og sarte.  Alle arbeidene bærer preg av humor.  Flere av skulpturene viser eldre menneskefigurer med mye slapp hud, og som vitner om et liv med mye champagne og glamour.  Dyr går igjen i motivene, og han har laget mange hunder.

Formatet varierer fra svært små skulpturer til store installasjoner.  Han nyter stort sett steingodsleire i arbeidene sine, men han bruker også elementer av stål, bly, epoxy og stein, til og med ekte porselens tenner.