Dagny Johanne Hald, 1936-2001, billedkunstner. Foreldre: Professor og kunstmaler Axel Revold (1887-1962) og kunstmaler Irmelin Nansen (1900-1977). Gift i 1956 med keramiker Finn Mauritz Hald.

Etter realskole gikk hun på Accademia del Bella Arti, Roma (1953) og tok deretter Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1955). I 1958 Hospiterte hun ved Statens Kunstakademi i Oslo og i 1974 ved Galleri Hayter, Paris. Etter at hun sammen med sin mann Finn flyttet til Son i 1956, gikk de to inn i et stadig tettere kunstnerisk samarbeide, men utviklet samtidig selvstendige kunstneriske uttrykk. I den første tiden, hvor hun arbeidet mye med dekor til Finns stengodsarbeider, skapte hun uvante virkninger gjennom en teknikk hvor motivene ble risset ned i leiren gjennom et underlag med jernoksyd før glasuren ble lagt på. Derved ble dekoren en del av materialvirkningen.

Dagny Hald var også grafiker, og arbeidet størstedelen av tiden med grafikk ved siden av keramikken. Grafiske teknikker lærte hun av blant andre Trond Botnen. Hennes bilder er fulle av fortellinger, poesi og eventyr, men kan også være bitende som kommentarer til menneskelige dårskaper eller som lattervekkende satirer over borgerskapets selvhøytidelighet. De senere årene ble hun stadig mer opptatt av indisk kultur, noe som har resultert i mange grafiske blad med motiver fra India og Nepal.

I 1965 mottok Dagny og Finn Hald statens treårige arbeidsstipend. Dagny Hald er representert i en rekke fornemme gallerier med selvstendige arbeider, som Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Victoria & Albert Museum i London og i norske og svenske kunstindustrimuseer. Hun har, alene og sammen med sin mann, hatt store offentlige og private utsmykningsoppdrag. Blant annet har de sammen med Frans Widerberg laget store keramikkrelieffer til Haukeland Sykehus i Bergen og til Universitetet i Oslo.

I 1985 illustrerte hun Tor Åge Bringsværds bok “En kjempe så stor som hele verden” og mottok samme år Kultur- og vitenskapsdepartementets billedbokpris. I 1981 fikk Dagny Hald sammen med sin mann Jacobprisen fra Landsforbundet Norsk Brukskunst, og i 1987 var hun leder av utstillingskomiteen i Norske Grafikere.

Dagny og Finn Hald har gjennom en årelang kunstnerisk innsats og en klippefast tro på det de har holdt på med, virkeliggjort den gamle drømmen om å skape en møteplass for kunst og håndverk. “Med ekteparet Hald har denne drømmen lykkes. Og hemmeligheten, foruten fantasi og smidig formsans, er, tror jeg, uhøytidelighet” skrev kunstkritikeren Erik Egeland i 1980-årene, samtidig som han slo fast at deres beste arbeider vil ha et langvarig liv.

Les mer om Dagny Hald på Wikipedia