Om Vestby Kunstforening

Vestby Kunstforening (VKF) ble stiftet i 1979 og er en aktiv forening som øker medlemsmassen. Foreningens arbeid er basert på frivillig, ulønnet innsats og er partipolitisk uavhengig. Formålet til VKF er å fremme interesse og forståelse for kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og kunstturer.

MEDLEMSFORDELER

Som medlem får du rabatt ved innkjøp av kunstverk over kr. 5000,- ved foreningens ordinære salgsutstillinger. Medlemskontingent må være innbetalt og registrert i god tid før utstillingen åpner. Ved innramming av bilder, malerier, fotografier og broderier får du 15 % rabatt av Rammemakeriet, Kolåsveien 2, 1555 Son. Tlf. 64959700 eller 92403097. Du får de samme fordeler hos Son rammeverksted og butikk AS,  tlf 91116555. Vi ønsker deg velkommen som medlem.

Medlemskontigenten er kr. 300,-/år for enkeltpersoner og kr 500,- for bedrifter.

ADRESSE/BANK/ORGANISASJON

Vestby Kunstforening, Postboks 161 1541 Vestby

Organisasjonsnummer 986520597

Bankkontonr. 10801778564

hjemmeside: www.vestbykunstforening.no

Leder: Ellen Marie Rode Skaflestad (emrskafl@online.no)

Vedtekter

Bli medlem

Interne saker