Om Vestby Kunstforening

Vestby Kunstforening (VKF) ble stiftet i 1979 og er en aktiv forening som øker medlemsmassen. Foreningens arbeid er basert på frivillig, ulønnet innsats og er partipolitisk uavhengig. Formålet til VKF er å fremme interesse og forståelse for kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og kunstturer. VKF fyller 40 år i 2019 og har nå fått sine egne lokaler i “Fjøset” på vakre Sundby gård i Vestby (Garderveien 94). Her utvikles et flott galleri med bla billedhogger Lise Amundsens skulpturer. Vår store jubileumsutstilling åpner 2. november 2019.

Vestby kunstforening vil heretter ha alle sine aktiviteter knyttet til Sundby gård, der det er full tilgjengelighet for alle, også med behov for heis.

MEDLEMSFORDELER

Som medlem får du rabatt ved innkjøp av kunstverk over kr. 5000,- ved foreningens ordinære salgsutstillinger. Medlemskontingent må være innbetalt og registrert i god tid før utstillingen åpner. Ved innramming av bilder, malerier, fotografier og broderier får du 15 % rabatt av Rammemakeriet, Kolåsveien 2, 1555 Son. Tlf. 64959700 eller 92403097. Du får de samme fordeler hos Son rammeverksted og butikk AS, Sagaveien 102, 1555 Son, tlf 91116555. Vi ønsker deg velkommen som medlem.

Medlemskontigenten er kr. 300,-/år for enkeltpersoner og kr 500,- for bedrifter.

ADRESSE/BANK/ORGANISASJON

Vestby Kunstforening, Postboks 161 1541 Vestby

Besøksadresse: Sundby gård, Garderveien 94, 1540 Vestby (like ved Vestby sentrum)

Organisasjonsnummer 986520597

Bankkontonr. 10801778564

hjemmeside: www.vestbykunstforening.no

Leder: Ellen Marie Rode Skaflestad (emrskafl@online.no)

Vedtekter

Bli medlem

Interne saker