Om Vestby Kunstforening

Vestby Kunstforening (VKF) ønsker å vekke nysgjerrigheten og interessen for kunst og kunsthistorie.
Formålet til VKF er å fremme interesse og forståelse for kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og kunstturer.
VKF
ble stiftet i 1979 og er en aktiv forening som øker medlemsmassen.
Foreningens arbeid er basert på frivillig, ulønnet innsats og er partipolitisk uavhengig.

MEDLEMSFORDELER

VKF sponser i stor grad alle aktiviteter for våre medlemmer.
Som medlem får du også 5% rabatt på kunstverk over kr. 5000 på salgsutstillinger.

Medlemskontigenten er kr. 300,-/år for enkeltpersoner og kr 500,- for bedrifter.

Vi ønsker deg velkommen som medlem.

ADRESSE/BANK/ORGANISASJON:

Vestby Kunstforening, Postboks 161 1541 Vestby
Organisasjonsnummer 986520597
Bankkontonr. 10801778564

hjemmeside: www.vestbykunstforening.no

Vedtekter

Bli medlem

Interne saker