VKF har gjort en avtale med Solhøy.  Vi har fått 2 vegger i deres lokaler som vi kan disponere til utstilling av kunst.

VKF ordner med opphengingsutstyr og montering. Det vil bli utstilt kunstverk av 2 kunstnere om gangen, og det vil gå videre på rundgang.

Den første utstillingen blir fra 5.mai da Solhøy åpner offisielt.