er kunstner-representant i Oppegård Kunstforening. Hun er både bildekunstner, formidler av kunstfag og psykolog med tverrfaglig doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt. Stine har deltatt på flere gruppeutstillinger, og har i tillegg hatt separatutstillinger. Motivvalget hennes er basert på kunnskap om de ulike prosessene som er aktive i billedproduksjon; eksempelvis det at en bevisst kan bruke to former for hukommelse, en for gjenkjennelse og en for gjenskapelse til å få frem en variabilitet en ellers ikke ville ha tilgang til. Eller hvordan tid kan brukes instrumentelt til å fange opp og ta kontroll over flere ressurser. Billedkunst og moderne grunnforskning i psykologi kan supplere hverandre på helt nye og grensesprengende måter.

http://stinevogt-billedkunstner.com