Bygdedag på Vestby Prestegård

Bygdedag på Prestegården den 21. mai var meget vellykket i år. På tross av regnværet var det mange som møtet opp den dagen. Bygdedag arrangeres hvert år, og [...]