Monica Dulin

Monica Dulin er glasskunstner. Hun bor på Skjærhalden på Hvaler, der hun har sitt glassverksted. Hun sier om sin glasskunst: « Jeg drømmer, jeg griper drømmen, den blir [...]