Vårt siste prosjekt har oppstart fredag 9. juni.  Og det skjer i forbindelse med den offisielle åpningen av Solhøy omsorgsboliger.  Inne i nærsenteret har VKF fått tildelt en gunstig plass i en av korridorene der formålet er å stille ut kunstverk til 2 av våre lokale kunstnere. Ordningen vil gå på rundgang.  Etter 3 måneder vil 2 nye kunstnere få muligheten til å vise og selge kunsten sin på Solhøy.  De første 2 kunstnerne ute er Hanne Lunder og Freydis Einarsen.