Vestby kunstforening har siden 2018 hatt tilhold i det gamle fjøset på Sundby gård/Galleriet. Forutsetningene for leie av lokalet er nå endret, og kunstforeningen har flyttet ut. Foreningen er nå uten fast visningssted for kunst. Vi vil fremover i større grad arbeide prosjektbasert, forteller foreningens leder Ellen Marie Rode Skaflestad.

Kunstforeningens styre har arbeidet med å finne andre lokaler for foreningens virksomhet. Foreningen har inngått leiekontrakt med Stiftelsen Kultursenteret Vestby prestegård om leie av Stabburet for lagring av utstyr som tåler forholdene der. Midlertidige kontorlokaler er opprettet i Vestby menighetshus, men vi ser fortsatt etter mulige lokaler for utstillinger.